Vertaald met behulp van Babelfish

SETI@home's overgang naar BOINC


Wij hebben een nieuwe versie van SETI@home vrijgegeven die op BOINC,een platform voor algemeen gebruik voor verspreide gegevensverwerkingsprojecten is gebaseerd. Wij moedigen u aan om op nieuwe SETI@home over te schakelen. Als u problemen met de nieuwe versie hebt, kunt u het desinstalleren en de oude 'Klassieke' versie van SETI@home opnieuw installeren. Het plan is:

  1. Op 14 mei 2004 maakten wij een 'momentopname' van SETI@home Classic gebruikersinformatie (rekeningen, teams, profielen) en gebruikten het om het nieuwe SETI@home- gegevensbestand te initialiseren.
  2. Op 22 juni 2004 stelden wij SETI@home/BOINC ter beschikking voor algemeen gebruik. Er zal een 'overgangsperiode' zijn waarin u SETI@home Classic of SETI@home/BOINC kunt draaien. Tijdens deze overgangsperiode, kunnen er veranderingen worden aangebracht in SETI@home Classic accounts en teams, maar zij zullen niet overgebracht worden naar de nieuwe versie.
  3. Zodra SETI@home/BOINC gesmeerd loopt en de versies voor de meeste platforms beschikbaar zijn, zullen wij de gegevensserver voor SETI@home Classic uitzetten. Op dit punt zult u op SETI@home/BOINC moeten overschakelen.

Vragen en antwoorden

Waarom schakelt SETI@home over op BOINC?

Verscheidene redenen:

Kan ik beide versies meteen in werking stellen?

Nee; als u dit doet, zal SETI@home/BOINC geen CPU-tijd krijgen omdat het met een iets lagere prioriteit loopt. U moet SETI@home Classic verwijderen alvorens SETI@home/BOINC in werking te stellen.

Wat gebeurt er met mijn workunittotalen?

De BOINC-projecten kunnen workunits van vele verschillende lengten hebben, daarom houdt BOINC het werk van uw computer bij in termen van daadwerkelijke berekening in plaats van het aantal workunits dat is uitgevoerd.

Vanwege deze verandering zullen de SETI@home-accounts afzonderlijke oude en nieuwe werktotalen hebben. Het oude totaal is het workunittotaal van de huidige SETI@home. Het zal niet veranderen, en een sectie van onze website zal definitieve leaderboards tonen die op oude het werktotalen wordt gebaseerd. De nieuwe totalen van de werkeenheden zullen van nul beginnen.

Wat gebeurt er met de teams van SETI@home?

Alle SETI@home Classic teams, en hun lidmaatschap, werden gekopieerd naar SETI@home/BOINC.

Werkt SETIQueue (en verwante programma's) nog?

Deze programma's, die met SETI@home Classic zeer nuttig zijn geweest, zullen niet met BOINC werken. Maar sommige van hun functies kunnen op andere manier worden uitgevoerd:

Welke platforms zullen worden ondersteund?

Aanvankelijk wordt Windows/X86, Linux/X86, Solaris/SPARC, en MAC OS X ondersteund. De versie van Windows heeft een grafische interface en anderen zullen een command-line interface hebben. Uiteindelijk zullen de meeste platforms beide beschikbare interfaces hebben.

Kan ik meerdere instanties op een multiprocessor computer in werking stellen?

Ja, maar het is niet noodzakelijk; BOINC gebruikt automatisch alle processors van de gastheer (tenzij u opgeeft dat u dat niet wilt).

Zal het formaat van input en outputbestanden veranderen?

Ja. Het nieuwe formaat is een soort van xml (voldoet niet geheel aan feitelijk XML). De programma's die informatie over de signalen tonen die SETI@home in werkeenheden gevonden heeft, zullen moeten worden gewijzigd om de nieuwe formaten te ondersteunen. De informatie over bestandsformaten en netwerkcommunicatie is hier na te lezen. Workunit- en resultaatbestanden zullen van dezelfde grootte zijn zoals nu.

Is BOINC veilig?

Publiekelijk beschikbare verdeelde gegevensverwerkingsprojecten beslaan vele veiligheidskwesties, die bedreigingen voor zowel deelnemers als projecten impliceren. Sommige hiervan worden hier besproken. BOINC gebruikt het mechanisme vab 'digitale ondertekeningen' om ervoor te zorgen dat de gedownloade uitvoerbare code geldig is.


Terug naar hoofdpagina SETI@home


Copyright © 2004 University of California